Waktu tak dapat kembali, ia terus berjalan tanpa pernah melihat kebelakang kembali. John C.  Maxweel menulis dalam bukunya  Today Matters mengenai betapa berharganya waktu :

 

Untuk mengetahui nilai satu tahun, tanyakanlah….

Kepada murid yang gagal dalam ujian akhir

Untuk mengetahui nilai satu bulan, tanyakanlah…

Kepada ibu yang bayinya lahir prematur

Untuk mengetahui nilai satu minggu, tanyakanlah…

Kepada editor sebuah majalah berita mingguan

Untuk mengetahui nilai satu hari, tanyakanlah…

Kepada buruh harian yang mempunyai enam orang anak

Untuk mengetahui nilai satu menit, tanyakanlah….

Kepada kekasih yang sedang menantikan waktu berjumpa

Untuk mengetahui nilai detik, tanyakanlah….

Kepada orang yang selamat dari kecelakaan

Untuk mengetahui nilai satu milidetik, tanyakanlah….

Kepada peraih mendali perak olimpiade

 

Ingat Sehat Sebelum Sakit

Ingat Kaya Sebelum Miskin

Ingat Lapang Sebelum Sempit

Ingat Muda Sebelum Tua

Ingat Hidup Sebelum Mati

Advertisements